Privacyverklaring

Lisanne’s Photography

Lisanne’s Photography is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit is de privacyverklaring van Lisanne’s Photography. Lisanne’s Photography respecteert jullie privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Lisanne’s Photography is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door mij worden verzameld. Lisanne’s Photography mag deze policy eenzijdig wijzigen en ik adviseer jullie om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen en/of klachten kunnen jullie altijd hier bij Lisanne’s Photography terecht.

Contactgegevens:

www.lisannesphotography.nl
&
info@lisannesphotography.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lisanne’s Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Foto’s in opdracht gemaakt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lisanne’s Photography verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Foto’s die we maken in opdracht van jou. Daarop zijn jouw geslacht en ras mogelijk te zien.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lisanne’s Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Lisanne’s Photography neemt GEEN  besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lisanne’s Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lisannesphotography.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lisanne’s Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 6 maanden> voor het uitvoeren van het contract.

Adresgegevens > 6 maanden > voor het faciliteren van betalingen

E-mailadres (alleen met toestemming verkregen) > 6 jaar > voor het versturen van de foto’s

Delen van persoonsgegevens met derden

Lisanne’s Photography verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lisanne’s Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lisanne’s Photography gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lisanne’s Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lisannesphotography.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Lisanne’s Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hartelijk dank voor het lezen van deze privacyverklaring. Als je nog vragen hebt, dan kun je die stellen via info@lisannesphotography.nl